چتر نورانی
12
دسامبر

ساخت انواع المان نوری

انوع المان نوری : به طور کلی المان های نوری به دو دسته ی زیر تقسیم م گردند. المان نوری مناسبتی المان نور دائمی المان های نوری مناسبتی که...

ادامه مطلب