11
آگوست

کمیت های مربوط به روشنایی و نورپردازی

شار نوری (Φv) : شار نوری را با (Φv) نشان میدهند و واحد آن لومن (lm) می باشد. ردیف نوع منبع نور شار نوری بر حسب لومن 1 لامپ رشته‌ای...

ادامه مطلب