تونل نور ترکیب سفید و صورتی برای شهرداری قهدریجان ویژگی این تونل قابل جدا شدن بودن آن به صورت هر 2 متر میباشد که این امر حمل و نقل تونل را برای استفاده در مراسمات مختلف را فراهم می نماید
13
ژوئن

تونل نور اصفهان

ادامه مطلب