12
آگوست

ایده پردازی و قرارداد

شما می توانید از طریق راه های ارتباطی ذکر شده در بخش « تماس با ما » خواسته ها و ایده های خود را با ما در میان بگذارید تا پس از بررسی های اولیه توانایی شرکت در انجام آن و یا قابلیت انجام پروژه به متقاضی اعلام گردد و سپس قراردادی بین طرفین امضا شده و برای پیگیری مراحل بعدی به بخش های مربوطه ارجاء داده شود.