نورپردازی کلینیک های درمانی و بیمارستان ها

 

نورپردازی کلاسیک

نورپردازی تمام رنگ

سقف آسمان

شرکت مشکات الکترونیک آماده ی همکاری با کلیه ی مراکز درمانی و بیمارستان ها در راستای ایجاد جلوه های بصری برای حفظ روحیه ی بیماران به ویژه کودکان می باشد.

 

انواع

نور پردازی کلاسیک و تمام رنگ برای سالن های انتظار و بخش های کودکان و اجرای سقف آسمان برای کلیه ی فضاهای درمانی