نور پردازی پل با استفاده از وال واشر به صورت رنگ های ترکیبی

نورپردازی پل

 

نورپردازی پل ماشین رو

نورپردازی پل عابر

نورپردازی کنار گذر

نورپردازی پیاده رو

شرکت مشکات الکترونیک پارسیان آماده ی همکاری با کلیه ی شهرداری ها، دهیاری ها، مراکز تفریحی و … برای ایجاد خارق العاده ترین و خاص ترین نوع نور پردازی می باشد

 

انواع

نورپردازی هماهنگ و کنترل شده ی پل های چند طبقه به صورت ثابت و ریتمی، ایجاد تونل های خاص به صورت ثابت، ریتمی و ریتمی موزیکال بر روی پل های عابر پیاده، کنار گذرها، پیاده رو ها و … توسط تیم حرفه ای شرکت مشکات الکترونیک پارسیان