12
آگوست

کلوین (دمای نور)

کلوین به طور کلی یکی از واحدهای دما است. تغییر دما به اندازه یک کلوین دقیقاً به اندازه تغییر دما به اندازه یک درجه سانتی گراد (سلسیوس) است و تنها قسمتی که سلسیوس (سانتی گراد) و کلوین نسبت به هم متفاوت هستند در نقطه صفر آنها میباشد، اما حال این سوال پیش می آید که چرا ال ای دی های موجود در بازار را بر اساس کلوین طبقه بندی میکنند.
به طور کلی یک جسم سیاه در دماهای مختلف نورهای متفاوتی از خود ساطع میکنه. جسم سیاه در فیزیک به جسمی گفته می‌شود که هیچ نوری را بازتابش یا منعکس نمی‌کند و همه نور را جذب خود می کند. برای اینکه این مسئله را به خوبی درک کنید یک تکه فولاد گداخته را در نظر بگیرید. با بالا بردن دمای آن در ابتدا رنگ آن قرمز تیره می‌شود. وقتی که گرم تر شود، دارای رنگی بین آبی و سفید می‌شود. با بالاتر رفتن دما ،رنگ فلز گداخته به آبی مایل به بنفش تبدیل شده و سرانجام اشعه ماوراء بنفش نامرئی ساطع می‌کند. وقتی قطعه فلز از منبع حرارت دور شود، رنگ آن زرد، سپس نارنجی و قرمز می‌شود. این پدیده رابطه بین دما و رنگ را نشان می‌دهد.
بنابراین دمای رنگ بر اساس رنگ تابیده شده از جسمی سیاه در دمای معین تعریف شده است و بر حسب درجه کلوین بیان میشود. پس دریافتیم که دمای نور یا کلوین نور یک موضوع کاملأ متفاوت با دمای محیط است و این موضوع که هر چه کلوین بالاتر باشد باید رنگ گرم تری (قرمز و نارنجی) داشته باشیم کاملأ غلط است. مثلا در 2000 تا 3000 درجه کلوین نور نارنجی و قرمز ساطع می‌شود. بنابراین این دما رنگ‌های تند زرد و قرمز دارد و برعکس در دماهای بالا رنگ جسم سیاه به رنگ‌های سفید و آبی می‌زند به همین علت در دماهای بالای 5500 کلوین رنگ‌ها از سفید مهتابی به سمت آبی میرود . این موضوع را به راحتی می توانید در نمودار بالا مشاهده نمائید.